کابل

83
۶ دلو ۱۳۸۸

وزارت داخله از برخی منسوبين پوليس تقدير کرد


کلید * ششم دلو ۱۳۸۸

وزارت امور داخله، از اجرات منسوبين پوليس قوماندانى زون ١٠١ آسمايى کابل که در مقابل حملات مخالفين مسلح دولت در دوشنبه هفته گذشته، از خود شجاعت نشان داده بود، تقدير نمود .

اين حملات زنجيره اى صبح  ٢٨ جدى در قلب كابل و در نزديكي رياست جمهوري آغاز و حدود شش ساعت ادامه داشت. در اين حملات ٢ پوليس کشته و ١٩ تن ديگر زخمی شدند.

در اين نشست براى خانواده های دو پوليس کشته شده، هر کدام مبلغ ١٠٠ هزار افغانى همراه با ترفيع فوق العاده داده شد و براى ١٤ تن از منسوبينی که جراحت شديد برداشته بود،  مبلغ ٢٠ هزار و براى ٥ تن ديگرکه سطحى زخمی شده بود،  مبلغ ١٠ هزار افغانى  پول نقد کمک شد.

همچنان در اين محفل، براى ٧٦ تن از افسران و ساتنمنان که در عمليات ياد شده سهم گرفته بودند، ترفيع فوق العاده اهدا و براى ٣٥١ تن از افسر، ساتنمن و ساتونکى مکافات نقدى اهدا شد.   

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد