خبرهای داخلی

420
۱۷ جدی ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

وزارت خارجه کشته شدن صدها مهاجر اعزام شده‌افغان به جنگ سوریه را بررسی میکند

وزارت خارجه کشور می‌گوید، آن‌ها موضوع کشته شدن صد‌ها افغان مهاجر در جنگ سوریه را با ادارات مربوط شریک ساخته‌اند. این وزارت تأکید می‌کند که در چنین مسایل نباید از مجبوریت افغانان استفادۀ نامناسب شود.
گزارش‌های تازه به نشر رسیده حاکی از آن اند که شمار تلفات مهاجرین افغان که در جنگ سوریه اعزام شده‌اند به ۲ هزار تن افزایش یافته‌است.
گفته می‌شود که این مهاجرین از سوی ایران در چوکات لوای فاطمیون به سوریه اعزام گردیده و در آن‌جا می‌جنگند.
زُهیر مجاهد مسئول بخش فرهنگی لوای تشکیل یافته از مهاجرین افغان و شیعیان پاکستانی بنام لشکر فاطمیون در مصاحبه با رسانه های ایرانی گفته آن‌ها از ۵ سال به این‌سو در جنگ سوریه سهم دارند.
اما معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید، آن‌ها از گزارش‌ها در باره کشته شدن افغانان مهاجر در جنگ سوریه با خبر اند، ولی او می‌گوید که وزارت خارجه تا هنوز رقم دقیق آن‌ها را در دست ندارد.
صبغت الله احمدی با رسانه ها گفته است، آن‌ها این موضوع را با حکومت ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران، شریک کرده‌اند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد