خبرهای داخلی

392
۱۷ جدی ۱۳۹۷

وزارت امور داخله: افراد زیر تحت پیگرد قرار دارند


وزارت امور داخله با انتشار لست طولانی گفته که این افراد تحت تعقیب پولیس قرار داشته و متهم به ارتکاب انواع و اقسام جرایم هستند.
در سایت وزارت امور داخله هم چنان آمده است :” افراد ذیل دزد، قطاع الطریق، اختطافچی، قاتل و مخُل نظم عامه در شهر کابل استند.”

وزارت امور داخله هم چنان گفته است در صورتی که شهروندان کابل در مورد این افراد به منسوبین پولیس اطلاع دهند، مستحق مکافات معنوی و مادی شناخته می شود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد