خبرهای داخلی

744
۲۱ سرطان ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

ورکشاپ دو روزه آگاهی دهی از حقوق کودکان در ولایت ننگرهار راه اندازی شده است

یک ورکشاپ دو روزه آگاهی دهی از حقوق کودکان در ولایت ننگرهار راه اندازی شده است.
عبدالحکیم شیرزاد رییس کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین هنگام آغاز این برنامه گفت: در این ورکشاپ ۱۲۰ رضا کار به شمول ۶۰ زن شرکت کرده اند که برای دو روز معیار های تخنیکی و مسلکی حقوق کودکان را فرا می گیرند.
در خبرنامه‌ی که از سوی دفتر رسانه های والی ننگرهار پخش شد به نقل از رییس کار امور اجتماعی این ولایت آمده است حفاظت از حقوق کودکان مسوولیت هر فرد جامعه است که برای تامین آن باید هر فرد جامعه مبارزه کنند.
به گفته وی کودکان سالم در جامعه برای حل مشکلات یک نیاز است که باید شخصیت های زنان و مردان در این مورد مسوولیت های شان را ادا کنند.
رییس کار و اجتماعی از اشتراک کننده گان این ورکشاپ خواسته است که موضوعات این برنامه را برای افراد دیگر جامعه نیز شریک سازند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد