کابل

50
۱۴ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

واکنش شدید امریکا و غرب به سخنان حامد كرزي

کلید * چهاردهم حمل ۱۳۸۹

سخنان حامد كرزي، که شماری از نهادها، شخصیت ها و کشورهای خارجي را متهم به دست داشتن در فساد و تقلب انتخاباتي در افغانستان كرده بود، واکنش های شدیدی را بر انگیخت.

“پیتر گالبریث” معاون سابق نمایندگی سازمان ملل در افغانستان که حامد كرزي  از وی به روشنی نام برده و او را یکی از عوامل تقلب در انتخابات دانسته بود، سخنان آقاي كرزي را دروغ و او را يك متحد غیر قابل اطمينان خواند.

گالبريت گفت: مهم این است که كرزي پذیرفته با تقلب به پیروزی رسیده و این تقلب به شکلی روشن توسط افغان ها و افرادی که خود وی منصوب کرده بود، انجام گرفته است.

“فیلیپ کراولی”، سخنگوی وزارت امور خارجه امريكا، نیز گفته است: كرزي  باید همراه با دولت خود جامعه بین الملل و مردم افغانستان را متقاعد کند که به شکلی جدی با فساد مبارزه خواهند کرد.

وي همچنین بر وجود تقلبات بسیار در انتخابات تکیه کرده است.

“بیل برتون” معاون سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، هم به نوبه خود تاکید کرده که هنوز کارهای بسیاری در افغانستان مانده و ما به آنها ادامه خواهیم داد.

داکتر عبداله عبداله، وزیر پیشین وزارت امور خارجه، و کاندیدای ریاست جمهوری، نیز ادعای حامد كرزي  را رد کرده گفته است که این شرایط نتیجه حمایت جهان از شخصی چون حامد کرزی می باشد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد