صوت و تصویر

440
۳۰ سرطان ۱۳۹۷
نویسنده: شکرالله عصمت

هنرمند که با تارهایش زندگی می‌بخشد.


به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد