آدیو

1277
۳ میزان ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

همایون : غنی از نزد مقام های کمسیون انتخابات استعفانامه سفید گرفته است

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد