خبرهای داخلی

459
۲۵ حوت ۱۳۹۵
نویسنده: نوریه نزهت نادری

هلال: حمله بر شفاخانه سردارد محمد داوود‌خان از درون طرح ریزی نشده است

مسوولان هیئت حقیقت‌یاب رویداد حمله بر شفاخانه نظامی سردار محمد داوودخان در کابل می گویند:”تا کنون به اسناد و شواهدی دست نیافته اند که نشان دهد، این حمله از درون شفاخانه طرح ریزی شده و یا هم داکتران مؤظف در شفاخانه در صفوف مهاجمان حضور داشته باشند.
هلال‌الدین هلال معین کشفی و استخباراتی وزارت امور دفاع و رییس  هیئت حقیقت یاب رویداد حمله بر شفاخانه چهارصد بستر در یک نشست خبری می گوید:”در پیوند به وقوع این رویداد مرگبار برخی از کارمندان بخش‌های امنیتی، استخباراتی و اداری در حال حاضر تحت تحقیق قرار دارند.
او تاکید دارد که شماری دیگر از پرسونل این شفاخانه نیز هم اکنون زیر نظارت اند وبررسی‌های آنان در مورد نحوه وقوع این رویداد ادامه دارد.
هلال در پاسخ به این پرسش که مهاجمان چگونه خودرا به داخل شفاخانه رسانده اند می گوید:”موتری که مهاجمان را به داخل شفاخانه منتقل کرده است شناسایی شده است و این موتر درنتیجه غفلت مسوولان بخش امنیتی، به شفاخانه وارد شده است.
او خبرهای را رد می‌کند که گویا مهاجمان از قبل به این شفاخانه نفوذ کرده بودند.
هلال با این که از کشور مشخصی نام نمی برد اما تاکید دارد که این رویداد در بیرون از کشور طرح ریزی شده است و وزارت دفاع در این  مورد شواهد و اسناد نیز در دست دارد.
رییس هیئت حقیقت یاب رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داوودخان، اما ارائه اسناد و شواهد در این  مورد را  پیش از وقت میداند.
در حمله چهارشنبه گذشته برشفاخانه چهارصد بستر ۵۰ تن کشته شده و ده‌ها  تن  دیگر نیز زخمی شدند.
وقوع این رویداد واکنش‌های تند شهروندان و نماینده‌گان مردم در شورای ملی نیز بر انگیخت چنانچه نماینده‌گان مردم در شورای ملی مسوولان امنیتی کشور را درتامین امنیت شهروندان به ناکامی متهم کرده و خواستار استیضاح مسوولان ارشد نهادهای امنیتی و دفاعی شدند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد