خبرهای داخلی

111
۲۹ حمل ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

هفده تفاهمنامه میان وزارت معارف و چندین نهاد داخلی و خارجی به امضاء رسید


وزارت معارف ۱۷ تفاهمنامه را به ارزش ۱۵٫۴ ملیون دالر امریکایی، امروز با نهادهای مختلف، امضاء کرد.
میرویس بلخی سرپرست این وزارت امروز در جریان امضای این تفاهمنامه‌ها گفت، که ایجاد صنوف محلی، کورس‌های کمپیوتر و سواد آموزی، برنامه های آگاهی دهی در زمینه‌های حفظ محیط زیست، صلح، همبتسگی و آماده‌گی کانکور، شامل این تفاهنمانه‌ها میباشد.
به گفته وی، این تفاهمنامه‌ها در زمینه‌ی ارتقای ظرفیت و کیفیتِ ۷۷ هزار و ۶۰۰ شاگرد، به صورت مستقیم تاثیر گذار خواهد بود.
در همین حال اونو مین میتن، رئیس مؤسسه‌ی حمایه اطفال در افغانستان، به نماینده‌گی از نهادهای که تفاهمنامه با آنها امضا شده گفت، شرکای انکشافی، نهادهای داخلی و خارجی، کمک های خود را در با وزارت معارف افغانستان همچنان ادامه خواهند داد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد