گزارش های تصویری

۱۳ قوس ۱۳۹۸
گزارشگرویدیوئی: شکرالله عصمت

هفتاد درصد معلولیت در افغانستان ناشی از جنگ است

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد