منطقه و جهان

69
۴ دلو ۱۳۸۸

هشدار کوریای شمالی در مورد حمله کوریای جنوبی

كورياي شمالى، هرگونه پيشدستى در حمله از سوى كورياي جنوبى را به منزله آغاز جنگ خواند.

کلید * چهارم دلو 1388

كورياي شمالى، هرگونه پيشدستى در حمله از سوى كورياي جنوبى را به منزله آغاز جنگ خواند.

اردوي كورياي شمالى امروز (يكشنبه) اعلام كرد، هرگونه اقدام كورياي جنوبى در نقض حاكميت كورياي شمالى با واكنش سريع و قاطع نظامى مواجه، و به اهداف مهمى كه از پيش تعيين شده اند، حمله خواهد شد.

پيش از اين هشدار، وزير دفاع كورياي جنوبى اعلام كرده بود چنانچه شواهد قطعى مبنى بر آمادگى كورياي شمالى براى حمله اتمى وجود داشته باشد بايد در حمله به پيونگ يانگ  پيشدستى كرد.

 


کلید * چهارم دلو ۱۳۸۸

كورياي شمالى، هرگونه پيشدستى در حمله از سوى كورياي جنوبى را به منزله آغاز جنگ خواند.

اردوي كورياي شمالى امروز (يكشنبه) اعلام كرد، هرگونه اقدام كورياي جنوبى در نقض حاكميت كورياي شمالى با واكنش سريع و قاطع نظامى مواجه، و به اهداف مهمى كه از پيش تعيين شده اند، حمله خواهد شد.

پيش از اين هشدار، وزير دفاع كورياي جنوبى اعلام كرده بود چنانچه شواهد قطعى مبنى بر آمادگى كورياي شمالى براى حمله اتمى وجود داشته باشد بايد در حمله به پيونگ يانگ  پيشدستى كرد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد