کابل

69
۱۲ سرطان ۱۳۸۹

هشدار کرزی در مورد افزایش افراد معتاد در افغانستان


رییس جمهور حامد کرزی می گوید، در صورتی که جلو کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان گرفته نشود، شمار معتادین مواد مخدر درسال آینده بیشتر خواهد شد.

این مطالب را حامد کرزی در بیانیه رادیویی خود ابراز کرده گفته است، بر پایه ارقام ارایه شده، حدود یک میلیون تن در افغانستان به استعمال مواد مخدر مشغول هستند و این رقم نشان می دهد، نسبت به گذشته میزان معتادین دوبرابر شده است.

آقای کرزی از مردم خواسته است، از کشت کوکنار دست بردارند و همچنان با توجه به شعایر اسلامی در کشور، از تولید مواد مخدر نیز اجتناب کنند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد