خبرهای داخلی

732
۱۴ دلو ۱۳۹۶
نویسنده: اسحاق اکرمی

هشدار والی بامیان به گروه های مخالف مسلح دولت، زورمندان و افراد آشوبگر

والی بامیان در کنفرانس گزارش دهی دولت به ملت برای گروه های مخالف مسلح دولت افراد زورمند، آشوبگر و دزدان مسلح هشدار میدهد که مانع پروژه های انکشافی در این ولایت نشوند. محمد طاهر زهیر والی بامیان که در سومین دور کنفرانس گزارش دهی دولت به ملت در ولسوالی های شیبر، سیغان و کهمرد بامیان سفر داشت گفت که ساخت و قیرریزی سرک دوشی_بامیان، یکی از پروژه های ملی کشور می باشد و باید این پروژه تطبیق گردد.
وی خطاب به گروه های مخالف مسلح دولت، زورمندان، دزدان و مردم محل گفت که هر شخص و گروهی که بخواهد مانع ساخت و قیرزیزی سرک دوشی_بامیان گردد و ساحه را نا امن سازد مجازات و به ارگانهای عدلی و قضائی معرفی خواهد شد.
به گفته مقام های اداره محلی بامیان، کار سرک دوشی _ بامیان در سال ۱۳۹۷ خورشیدی از منطقه دوآب ولسوالی شیبر این ولایت آغاز می گردد و در این مسیر بعضی از پروژه های کوچک و بزرگ برای باشنده های محل نیز در نظر گرفته شده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد