کابل

57
۲۲ ثور ۱۳۹۰

هشدار در مورد پرده برداری از رازهای انتخابات


 

مسئولین نهادهای انتخاباتی هشدار می دهند که اگر لوی سارنوالی  و یا به قول آنها حلقات مفسد داخل حکومت، از مداخلات خویش در مورد انتخابات  پارلمانی سال ۱۳۸۹  دست نکشند، آنها از برخی از راز های پنهان پشت پردهء انتخابات، پرده بر خواهند داشت.

این هشدار از سوی مسئولین انتخاباتی در نشست عمومی  روز چهارشنبهء  ولسی جرگه مطرح گردید.

در نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه، مسئولین نهادهای انتخاباتی به مجلس آمده بودند تا در مورد انتخابات  پارلمانی و ادعا های تخطی های انتخاباتی به نمایندگان معلومات دهند.

احمد ضیا رفعت سخنگوی  کمیسیون سمع شکایت های انتخاباتی در جریان انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹ گفت که لوی سارنوالی و قوهء قضائیه، در امور انتخاباتی مداخلات غیر قانونی می کنند.

وی هشدار داد که اگر این نهادها دست از این کار نکشند، وی دست به افشاگری هایی خواهد زد که درس عبرت برای حکومتداران آینده کشور گردد.

رفعت همچنین افزود که او شخصا حاضر است به  محکمهء قانونی  پاسخگو باشد، اما نه به این چنین محکمه هایی که از نظر وی، ساختگی، غیر قانونی و غیرحقوقی خوانده می شود.

همچنین فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون انتخابات گفت که این کمیسیون در پروسهء بازشماری آرای انتخابات، تنها در زمینه لوجیستیکی با محکمهء ویژه همکاری داشته و بر پروسهء بازشماری آرا نظارت ندارد.

معنوی نیز این محکمه را  محکمهء غیر حقوقی وغیر قانونی خواند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد