همسایه های افغانستان

74
۳۰ جدی ۱۳۸۸

هشدار ايران به غرب در خصوص حمله به اين كشور

وزير دفاع ايران از احتمال هدف قرار دادن كشتي هاي جنگي غرب‌ در خليج ‌فارس در صورت حمله به ايران خبر داد.

کلید * سی ام جدی 1388

وزير دفاع ايران از احتمال هدف قرار دادن كشتي هاي جنگي غرب‌ در خليج ‌فارس در صورت حمله به ايران خبر داد.

احمد وحيدی، وزير دفاع  ايران، ديروز سه شنبه گفت: در صورت اقدام غربی‌ها عليه ايران، كشتي هاي شان در خليج‌فارس، مورد هدف قرار خواهند گرفت.

ايران  پیش از این نیز بارها هشدار داده بود در صورت هرگونه حمله به تاسيسات هسته اي اش، به آن پاسخ شديدی خواهد داد.

وزير دفاع ايران افزوده است، در خليج فارس هم اکنون بيش از ۹۰ کشتی جنگی و كشتي هاي طياره بردار حضور دارند و به گفته وی «فضای کاملا جنگی» در خليج فارس به وجود آورده اند.

دولت های غربی، ايران را متهم می کنند که در پوشش برنامه هسته ای خود در صدد دستيابی به تکنالوژی برای ساخت سلاح اتمی است  ولی تهران اين اتهام را رد می کند.

امريکا و اسرائيل گفته اند، برای حل مناقشه هسته ای ايران همه گزينه ها را مد نظر قرار خواهند داد.

 


کلید * سی ام جدی ۱۳۸۸

وزير دفاع ايران از احتمال هدف قرار دادن كشتي هاي جنگي غرب‌ در خليج ‌فارس در صورت حمله به ايران خبر داد.

احمد وحيدی، وزير دفاع  ايران، ديروز سه شنبه گفت: در صورت اقدام غربی‌ها عليه ايران، كشتي هاي شان در خليج‌فارس، مورد هدف قرار خواهند گرفت.

ايران  پیش از این نیز بارها هشدار داده بود در صورت هرگونه حمله به تاسيسات هسته اي اش، به آن پاسخ شديدی خواهد داد.

وزير دفاع ايران افزوده است، در خليج فارس هم اکنون بيش از ۹۰ کشتی جنگی و كشتي هاي طياره بردار حضور دارند و به گفته وی «فضای کاملا جنگی» در خليج فارس به وجود آورده اند.

دولت های غربی، ايران را متهم می کنند که در پوشش برنامه هسته ای خود در صدد دستيابی به تکنالوژی برای ساخت سلاح اتمی است  ولی تهران اين اتهام را رد می کند.

امريکا و اسرائيل گفته اند، برای حل مناقشه هسته ای ايران همه گزينه ها را مد نظر قرار خواهند داد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد