خبرهای داخلی

۱۹ میزان ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

هدایت رئیس جمهور غنی برای ایجاد کمیته انسجام کوچی ها


محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور امر ایجاد کمیته انسجام امور کوچی ها را که متشکل از معینان وزارت ها باشد، صادر نموده است.

ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ی گفته است که در جلسه روز گذشته(پنجشنبه، ۱۸ میزان) در مورد رسیدگی به مشکلات کوچی ها، رئیس جمهور غنی هدایت داد تا کمیته انسجام امور کوچی ها متشکل از معینان وزارت ها به رهبری ریاست عمومی انسجام امور کوچی های تشکیل یابد.

به نقل از اعلامیه، رئیس جمهوری کشور هم چنان به وزارت های مالیه، معارف، زراعت و انکشاف دهات هدایت داد تا برای بهتر شدن امور زندگی کوچی ها تلاش کنند.

رئیس جمهور غنی هم چنان به مسئولین هدایت داد تا در هماهنگی با شورای کوچی ها، در قسمت فراهم نمودن زمینۀ تحصیلات عالی برای آنان اقدام نمایند.

اعلامه افزوده است که رئیس جمهوری کشور افزود که برای نفوس کوچی ها از جانب ادارۀ ملی احصائیه و معلومات سروی صورت گیرد و نیز سروی زمین های علفچر که زیر کار است، سرعت پیدا کند.

این در حالی است که تا کنون آمار مشخصی از خانواده های کوچی در کشور وجود ندارد

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد