خبرهای داخلی

544
۱۸ سرطان ۱۳۹۶
نویسنده: نوریه نزهت نادری

نی در مورد عملکرد مجری تلویزیون ولسی جرگه واکنش نشان داد

نی در برابر عملکرد مجری برنامه صدای مردمِ تلویزیون ولسی‌جرگه واکنش نشان داد.
به تازه‌گی مجری برنامه صدای مردم که از طریق تلویزیون ولسی‌جرگه به نشر می رسید،بخش کوتاهی از برنامه ضبط شده در مورد معرفی رستورانت‌های که در آنها قیلون استفاده می شود را به نمایش گذاشت.
دراین ویدیو دیده شده که مجری این برنامه در هم آهنگی با دومامور حوزه سوم امنیتی شهر کابل بدون کسب اجازه از مالک یکی از رستوانت‌های شهر وارد این رستورانت شده و از مشتریان و بخش‌های از آن تصویر برداری کرده است. در ویدیو هم چنان دیده شده که مالک رستورانت به دلیل ورود غیرقانونی مجری این برنامه و ماموران پولیس به رستورانت‌ اش با آنها درگیری لفظی داشته است .
با این حال نی یا نهاد حمایت کننده از رسانه‌های آزاد افغانستان، عملکرد مجری این تلویزیون را در مخالفت با قوانین نافذه کشور و قانون رسانه‌ها می داند.
مجیب خلوتگر رییس اجرایی نهاد نی می گوید: داخل شدن به مکان‌های خصوصی بدون کسب اجازه از مالک آن نقض حریم خصوصی افراد است که در قوانین نافذه کشور به مصوونيت آن تاکید شده است.
به گفته خلوتگر،هیچ خبرنگاری نمی تواند کارهای فراقانونی انجام دهد.
این نهاد تاکید دارد که این قضیه را بررسی می کند .
ریس اجراییوی نهاد نی نیروهای پولیس را نیز به عملکرد غیرقانونی متهم می کند و می گوید که باید در مورد عملکردشان پاسخگو باشند.
پیش از این خبرنگاران کشور از افزایش خشونت‌ها دربرابر شان نگرانی کرده اند اما آگاهان امور می گویند در برخی از موارد خبرنگاران نیز با انجام اعمال غیر مسلکی، سبب افزایش خشونت‌ها دربرابر شان می شوند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد