اجتماعی

972
۱۵ عقرب ۱۳۹۶
نویسنده: اسحق اکرمی

نیمی از کودکان بامیانی مصروف کارهای شاقه هستند/۱۶ هزار کودک از رفتن به مکتب بازمانده‌اند

براساس آمارهای ادارات محلی بامیان، بیش از نیمی از کودکان در این ولایت مصروف کارهای شاقه هستند و از این میان، ۱۶ هزار کودک به دلیل مصروفیت در کارهای شاقه، از رفتن به مکتب محروم شده‌اند.

محمد ایوب امیری، سرپرست ریاست معارف بامیان به کلید گفت:” شانزده هزار کودک بامیانی به دلیل فقر اقتصادی مصروف انجام کارهای شاقه اند و به همین دلیل از آموزش بازمانده اند.”

آقای امیری افزود که شمار زیادی از کودکان یادشده در مزارع کارهای طاقت فرسا انجام می دهند.

فقر اقتصادی، ناامنی و نداشتن سرپرست از دلایل اصلی رو آوردن کودکان بامیانی به کارهای شاق قلمداد شده است. با این حال این کودکان از دولت می‌خواهند تا با فراهم کردن زمینه کار برای باشندگان این ولایت مانع انجام کارهای شاقه بالای کودکان شود.

براساس آمارها، ۶۰ درصد از کودکان افغانستان، نان آور خانواده های شان هستند که بیش از دو میلیون آن کودکان، مصروف انجام کارهای شاقه اند.

ریاست کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت بامیان می‌گوید که بیش از پنجاه درصد کودکان بامیان، مصروف کارهای شاقه از جمله شغل دهقانی هستند.

محمدعلی سیغانی، رئیس کار و امور اجتماعی ولایت بامیان به کلید گفت:” بیشترین کودکان کارگر در بامیان در سکتور زراعت، مصروف کارهای شاقه اند؛ اما در سایر بخش ها نیز کار می کنند؛ مانند کار در هوتل ها، کار در ورکشاپ های تخنیکی موتر و سایر بخش ها که آمار آنان در حدود پنجاه درصد می‌رسد”.

به باور کارشناسان، بیشتر کودکانی که در دوران کودکی مجبور به انجام کارهای شاقه می‌شوند، صدمات جبران ناپذیر روحی را در جریان کار متحمل شده و علاوه بر آن سبب بروز مشکلات جسمی نیز درآنان شده و در آینده نیز زندگی را به گونه اجبار سپری می کنند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد