جنوب

211
۱۳ حوت ۱۳۸۸

نیروهای ناتو جایگزین سربازان هالندی می شوند


کلید * سیزدهم حوت ۱۳۸۸

سر منشی ناتو در کنفرانس خبري درباره خروج نيروهاي هالندي از افغانستان گفت، برخلاف دولت هالند که اعلام کرده قصد دارد نيروهاي خود را از افغانستان خارج کند سي و شش عضو ديگر ناتو امادگي خود را براي افزايش حضور نظامي خود در افغانستان اعلام کرده اند.

وي افزود، چگونگي جایگزين ساختن نيروهاي هالندي از سوي ديگر کشورهاي عضو ناتو مورد بررسي قرار گرفته ولی هنوز در اينباره تصميمي اتخاذ نشده است.

با این حال اندرس فوگ راسموسن افزود، هدف اصلي اموزش نيروهاي افغان و سپردن امنيت کشور به خود افغان هاست و در اين زمينه موفقيت قابل ملاحظه اي داشته ايم و تقريبا نيمي از برنامه هاي اموزشي ما تحقق يافته است.

راسموسن معتقد است برخلاف سال ۲۰۰۹ که سال دشواري براي نيروهاي ناتو بود و تلفات سنگيني را در افغانستان متحمل شدند سال ۲۰۱۰ ناتو سال پر موفقیتی برای این نیروها خواهد بود.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد