کابل

۴ جوزا ۱۳۹۱

نیاز به نیرو های بیشتر جنگی تا سال ۲۰۱۴

جان الن قومندان عمومی نیرو های ناتو در افغانستان می گوید، به نیرو های بیشتر جنگی درماموریت افغانستان نیاز است.

به گزارش رادیو کلید کابل، این مقام نظامی ناتو گفته است که در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی باید نیرو های جنگی افزایش یابند.

الن می گوید، تصمیم در مورد کاهش نیرو های امریکایی تا قبل از زمستان سال جاری گرفته نخواهد شد.

قومندان نیرو های ناتو در افغانستان افزود که پس از خروج ۳۵ هزار سرباز امریکایی تا پایان سال جاری میلادی، تصمیمات در مورد خروج عساکر باقی مانده امریکایی گرفته خواهد شد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد