کابل

48
۱۰ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

نگرانی گروه هماهنگي عدالت در مورد جرگه مشورتي صلح

گروه هماهنگي عدالت انتقالي در نامه اي عنواني رييس جمهوركرزي از عدم توجه به خواسته اين گروه در مورد جرگه مشورتي صلح انتقاد كرد.

در نامه اين گروه آمده است،” ما با شنيدن خبر برگزاري جرگه مشورتي صلح از رسانه هاي خبري، اميدوار بوديم كه طرف مشورت قرار گيريم، ولی در آستانه برگزاري اين جرگه، هنوز طرف مشورت قرار نگرفته ايم”.

در نامه اين گروه از اينكه اجنداي كاري جرگه بطور شفاف در اختيار عموم قرار نگرفته ابراز ترديد شده است.

همچنين در اين نامه از اينكه با راه اندازي يك بازي سياسي با واژگان مثل تعريف مخالفان دولت و مخالفان مسلح دولت، حلقه بر طرفداران عدالت تنگ تر شود، نیز ابراز نگراني شده است.

در اين نامه با تاكيد بر اينكه صلح پايدار بدون عدالت، بوجود نمي آيد، از رييس جمهور و اشتراك كنندگان در جرگه مشورتي صلح خواسته شده تا اجازه ندهند، عدالت قرباني معاملات سياسي شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد