کابل

79
۱۹ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

نگرانی کمسیون حقوق بشر از وضعیت زندان ها در افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت زندان ها را در کشور نگران کننده می خواند.

تازه ترین بررسی این کمسیون نشان می دهد، زندانیان در افغانستان به حقوق اساسی شان از جمله به خدمات صحی و محل بود و باش مناسب دسترسی ندارند.

رییس اجرایوی کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان, رفتار نادرست مسوولان برخی زندانها با محبوسین را از مشکلات عمدهء دیگر در این زمینه خواند.

از سوی دیگر رییس محابس کشور موجودیت برخی مشکلات در زندان ها را می پذیرد ولی می گوید، تلاش ها با هدف معیاری ساختن زندانها در تمام ولایات جریان دارد.

این خبر در حالی منتشر می شود که هیئتی از سوی رییس جمهور برای تفکیک زندانیان بیگناه و مجرم تعیین شده است.

تشکیل این هیئت یکی از مواد قطعنامه نشست سه روزه مشورتی صلح در کابل است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد