اجتماعی

80
۱۶ سنبله ۱۳۹۵
نویسنده: هامون خموش

نگرانی پایتخت نشینان از موجودیت تاسیسات نظامی در مناطق مسکونی


شهروندان کشور، به ویژه پایتخت نشینان، از موجودیت نهاد ها و تاسیسات نظامی در مناطق مسکونی شهر ابراز نگرانی کرده، از حکومت می‌خواهند تا در زمینه انتقال آن در حومهء شهر کابل اقدام جدی کند.
در همین حال، شماری از اعضای مشرانو جرگه نیز تاکید می‌کنند، باید حکومت به منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی برای انتقال نهاد ها و تاسیسات نظامی از داخل شهر به حومهء پایتخت، اقدام کند.
همکارم هامون خموش ، در گزارشی به این نگرانی ها پرداخته است:
هر از گاهی که حملات هراس افگنانهء مخالفان مسلح دولت هم انتحاری و هم انفجاری در پایتخت رخ می‌دهد، بیش‌ترین تلفات ناشی از آن را افراد ملکی تشکیل می‌دهند، زیرا به باور شهروندان کشور، موجودیت تاسیسات و نهاد های نظامی داخلی و خارجی در ساحات مسکونی سبب این همه نابسامانی‌ها شده است.
شماری از شهریان کابل، می‌گویند: از این که بیشتر اهداف مخالفان مسلح دولت را حمله به نهاد ها و تاسیسات نظامی شکل می‌دهد و دیده می‌شود که مناطق مسکونی حالا بیشتر مبدل به مهمان‌خانه ها و نهاد های مربوط به سکتور امنیتی داخلی و خارجی شده است، بیش‌ترین قربانی را افراد ملکی متقبل می‌شوند.
در همین حال، شماری از اعضای مشرانو جرگه، نیز از کم‌توجهی حکومت در این زمینه انتقاد کرده، می‌گویند: هر چند از چندین سال بدینسو برای انتقال تاسیسات نظامی از داخل شهر به ویژه مناطق مسکونی هیچ توجهی صورت نگرفته است اما، حکومت وحدت ملی باید به گونه جدی برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی در منتقل سازی نهاد ها ، تاسیسات و مهمان‌خانه های سکتور امنیت داخلی و خارجی اقدام کند.
حسیب الله کلمیزی، معاون دوم مشرانو جرگه می‌گوید: “از ۱۳ سال بدینسو حکومت مصمم بود که در انتقال نهادها و تاسیسات نظامی از مناطق مسکونی به حومه شهر اقدام کند، اما دیده می‌شود حکومت در این قسمت همچنان بی‌توجه است.”
گلالی اکبری، یک عضو مشرانو جرگه نیز مشکلات موجود را تایید نموده، می‌خواهد تا برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان تاسیسات نظامی داخلی و خارجی را از ساحات مسکونی به بیرون از شهر منتقل سازد.

خواستیم در این راستا دیدگاه ریاست جمهوری را نیز با خود داشته باشیم، اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، با آن‌که از آدرس حکومت چیزی برای گفتن در این زمینه نداشت، ما را به نهاد های سکتور امنیت راجع ساخت که به همین گونه تماس‌های مان برای گرفتن دیدگاه آنان نیز بی‌نتیجه ماند.
این گفته ها در حالیست حملاتی که در ۲۴ ساعت گذشته در پایتخت روی داد، بیشترین قربانی را از افراد ملکی بجاگذاشت.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد