و سایر گزارش ها

868
۳ عقرب ۱۳۹۴

نگرانی ها ازعدم مصوونیت شغلی زنان درغرب کشور


شماري ازنهاد هاي مدافع حقوق زنان در غرب كشور از عدم مصوونيت شغلي زنان و افزايش تهديدات امنيتي ابراز نگراني ميكنند. پاشيدن اسيد بالاي زنان شاغل و شاگردان مكاتب، پخش شبنامه، تهديدات امنيتي، عدم مصوونيت شغلي، لت وكوب، قتل، تجاوز جنسي و چاقو خوردگي از جمله مواردي ميباشد كه ظرف ۱۴ سال گذشته  زنان شاغل  گاه از سوي گروه هاي مخالف دولت؛ افراد ناشناس و از طرف اقارب شان به آن مواجه گرديدند.
در تازه ترين مورد نيز نسيمه بانوي ۲۵ ساله كه در شهرك صنعتي هرات مصروف كار بود روز يك شنبه در منطقه صوفي آباد از سوي از افراد ناشناس مورد ضربات چاقو قرار گرفته است.
در همين حال مسؤولان شفاخانه هرات ضمن تائيد اين موضوع ميگويند: وضعيت اين بانو به دليل ضربات شديد چاقو وخيم ميباشد.
محمد رفيق شيرزي سخنگوي شفاخانه حوزه وی هرات به كليد گفت: از آغاز سال ۱۳۹۴ تاكنون ده خانم به دلایل نامعلوم توسط فیر مرمي، ضربات چاقو و لت كوب، جانشان را از دست داده اند.
با گذشت بيش از يك دهه مقام هاي حكومتي و نماینده های جامعه جهاني علاوه بر محو و كاهش خشونت عليه زنان بر افزايش حضور آنان در ادارات دولتي و خصوصي نيز تاكيد داشتند.
ولي به باور اغلب هنوز نقش زنان به دليل تهديدات امنيتي، نبود مصوونيت شغلي و خشونت در بسياري ادارات دولتي و خصوصي اندك است.
در همين حال مسؤولان مسولان رياست امور زنان هرات افزايش تهديدات امنيتي در برابر زنان شاغل را نگران كننده ميخوانند.
آنان گسترش فعاليت گروه طالبان، فرارعاملان خشونت عليه زنان از چنگ قانون،  تشديد جنگ و ناامني هاي اخير را دلايل افزايش رقم تهديدات امنيتي در برابر زنان عنوان ميكنند.
سميه طاهري مدير حقوق رياست امور زنان از عدم دستگيري عاملان خشونت عليه زنان توسط پوليس به شدت انتقاد نموده، نيروهاي کشفی و تحقيقاتي را متهم به ضعف وناتوانی میکند.
به گفته سميه طاهري مدير حقوق رياست امورزنان هرات همزمان با افزايش تهديدات امنيتي ده درصد رقم خشونت عليه زنان نسبت به سال قبل بيشتر شده است.
وي ميگويد: از اول سال جاري تاكنون ۲۲ بانو به قتل رسيده اند وبيش از ۸۰۰مورد خشونت عليه زنان در رياست امورزنان به ثبت رسيده است.
در همین حال مسؤولان امنيتي هرات ادعاي مسؤولان رياست امور زنان را رد نموده، ميگويند: از اول سال جاري تاكنون ۵۰ درصد از عاملان خشونت عليه زنان دستگير و اسناد شان به ادارات عدلي و قضايي سپرده شده است.
با وجود اين شرايط مسؤولان كميسيون حقوق بشر غرب كشور عدم مصونيت شغلي براي زنان، تهديدات امنيتي و اعمال خشونت عليه آنها را نقض حقوق بشري ميدانند.
نجيبه عزيزي آمر بخش حمايت از حقوق زنان در كميسيون حقوق بشر غرب كشور به كليد گفت: اينكه زنان به اتهام انجام وظیفه در بيرون از خانه مورد هدف قرار ميگيرند خلاف قانون اساسي ميباشد.
خانم عزيزي حادثه اخير را نگران كننده خواند، و ازنهادهای امنیتی خواست تا عاملان خشونت علیه زنان  را بازداشت نمایند.
از طرفي هم نهادهاي حامي حقوق زن ادعا دارند كه زنان درعرصه نظامي و ادارات عدلي وقضايي بيشترين تهديدات امنيتي را متقبل ميشوند.
گفتنست كه چندي پيش رياست امور زنان براي بررسي وضعيت زنان از كارمندان ۲۰ اداره دولتي، شهرك صنعتي و زنان كرك پاك، تحقيقاتي انجام داده است .
مسؤولان اين اداره تاكيد دارند، نتايج اين تحقيقات نشان ميدهد، ۷۰ درصد زنان در بخش هاي خصوصي از مصوونيت و امتيازهاي كمتری برخوردارند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد