داغترین-خبر

330
۶ سنبله ۱۳۹۸
نویسنده: فرشته هاشمی

نگرانی سازمان عفو بین الملل از وضعیت نهادهای حقوق بشری در افغانستان


سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه اش از وضعیت وخیم مدافعین حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرنی کرده و گفته است که افغانستان خطرناک ترین مکان برای مدافعان حقوق بشربوده و حکومت نیز هیچ توجه به آنها ندارد.

در بخشی از این گزارش آمده است که مدافعین حقوق بشر نه تنها از سوی گروه های مسلح؛ بلکه از سوی مقام های حکومتی نیزتهدید می شوند.

عمر وریچ  رئیس کمپاین و داد خواهی منطقه یی سازمان عفو بین الملل در افغانستان امروز (چهارشنبه، ۶ سنبله) در یک کنفرانس مطبوعاتی با نشر گزارش تحت نام «مدافعان بی دفاع» می گوید که حکومت افغانستان و جامعه بین المللی باید از مدافعین حقوق بشر حمایت کنند.

وریچ هم چنان افزود :«مدافعان حقوق بشر با تهدیدات جدی در انجام فعالیت های خود در افغانستان مواجه اند. از لحاظ زمانی این خطرناک ترین لحظات برای فعالین حقوق بشر در افغانستان است، آنها نه تنها در یک فضای خطر ناک فعالیت می کنند؛ بلکه از جانب مقامات دولتی و گروه های مسلح نیز با تهدیدات پیهم مواجه اند.»

در عین حال، زمان سلطانی محقق منطقه یی سازمان عفو بین الملل  با ارایه بخشی از این گزارش می گوید که حکومت هیچ میکانیزم برای دفاع و رسیدگی به قضایا مدافعین حقوق بشرندارد.

وی از حکومت می خواهد تا میکانیزم حفاظتی را برای حمایت از مدافعین حقوق بشر ایجاد کنند.

از سوی هم سمیرا حمیدی کمپاینر منطقوی سازمان عفو بین الملل می گوید که هر روز به تهدید ها علیه مدافعین حقو ق بشر افزوده شده و فضا برای کار حقوق بشری در افغانستان تنگ تر شده می رود .

در همین حال صدیق صدیقی می گوید که حکومت افغانستان در قبال محافظت نهاد های حقوق بشری متعهد است.

صدیقی افزود:«شابد کمی و کاستی های که در اجرات وجود داشته باشد که ما امیدواریم نهاد امنیتی ما اصلاحات بیاورد.»

بر اساس معلومات سازمان عفو بین الملل این گزارش با بررسی اسناد مرتبط به مدافعین حقوق بشر و مصاحبه با شماری از آنها در کابل آماده شده است.

این درحالیست که سال قبل نیز سازمان عفو بین الملل در گزارش خود ازتهدید، خشونت و در مواردی هم کشته شدن مدافعین حقوق بشرابراز نگرانی نموده بود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد