کابل

60
۸ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

نگرانی انگليس نسبت به نيروي پليس افغانستان

کلید * هشتم حمل ۱۳۸۹

در اسناد جديد نظامي منتشر شده توسط اردوی انگليس درباره پليس ملي افغانستان ابراز نگراني‌هاي جدي شده است.

در اين اسناد هشدار داده شده كه حجم چالش‌هاي پيش‌روي پليس ملي افغانستان بسيار زياد است به همين دليل ايجاد يك نيروي پليس مستقل، حرفه‌اي و پاسخگو سال‌ها به طول خواهد انجاميد و نيازمند حمايت‌هاي چشمگير بين‌المللي است.

روزنامه اينديپندنت به نقل از دفتر وزارت خارجه انگليس همچنين تصريح كرد كه ممكن است براي ايجاد يك نيروي موثر پليس در افغانستان سال‌ها زمان نياز باشد.

یکی از سخنگویان وزارت خارجه انگليس گفته است: “ما از انتقادهاي گسترده نسبت به عملكرد پليس ملي افغانستان باخبريم كه برخي از اين انتقادها به شدت همه را نگران كرده است با این وجود لندن به طور كامل به اعمال اصلاحات در پليس ملي افغانستان و ايجاد يك نيروي حرفه‌اي، متعهد است”.

با این حال خبرگزاری فرانسه می افزاید، طرح‌ها براي گسترش قدرت و تعداد نيروي پليس افغانستان از ۱۰۰ هزار تن به ۱۶۰ هزار تن درحال اجراست.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد