همسایه های افغانستان

83
۱۳ دلو ۱۳۸۸

نگرانی امریکا از حمله راکتی ایران

وزارت دفاع امریکا در یک اقدام آزمایشی، حمله راكتي ایران را شبیه سازی کرد ولی سیستم دفاعی این کشور نتوانست این  راكت را از بین ببرد.

کلید * سیزدهم دلو 1388

واکنش سیستم دفاعی امریکا به حمله فرضی ایران موفقیت آمیز نبود

وزارت دفاع امریکا در یک اقدام آزمایشی، حمله راكتي ایران را شبیه سازی کرد ولی سیستم دفاعی این کشور نتوانست این  راكت را از بین ببرد.

آژانس دفاع  راكتي، وابسته به وزارت دفاع امریکا، اعلام کرد، راكت بالستیکی که از کوآجلن در جزایر مارشال واقع در اقیانوس آرام و راكت ردياب که از یک پایگاه نیروی هوایی امریکا در کالیفرنیا فير شدند، مشکلی نداشتند ولی رادار دریایی که در این آزمایش به کار گرفته شده آن گونه که انتظار می رفت عمل نکرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز این آزمایش روز یکشنبه انجام شده است.

 


کلید * سیزدهم دلو ۱۳۸۸

واکنش سیستم دفاعی امریکا به حمله فرضی ایران موفقیت آمیز نبود

وزارت دفاع امریکا در یک اقدام آزمایشی، حمله راكتي ایران را شبیه سازی کرد ولی سیستم دفاعی این کشور نتوانست این  راكت را از بین ببرد.

آژانس دفاع  راكتي، وابسته به وزارت دفاع امریکا، اعلام کرد، راكت بالستیکی که از کوآجلن در جزایر مارشال واقع در اقیانوس آرام و راكت ردياب که از یک پایگاه نیروی هوایی امریکا در کالیفرنیا فير شدند، مشکلی نداشتند ولی رادار دریایی که در این آزمایش به کار گرفته شده آن گونه که انتظار می رفت عمل نکرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز این آزمایش روز یکشنبه انجام شده است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد