سیاسی

596
۲ سرطان ۱۳۸۹

نگرانی از رشوه دهی شرکت های امنیتی


 

یک کمیته فرعی مجلس سنای امریکا به ریاست جون اف تایرنی، در گزارش ۷۹ صفحه ای از رشوه دهی کمپنی های امنیتی خصوصی که مسوولیت انتقال تدارکات نظامیان خارجی در افغانستان را برعهده دارند به مخالفان مسلح دولت افغانستان ابراز نگرانی نموده نگاشته است، میزان رشوه دهی به مخالفان مسلح دولت افغانستان  ۵۰ درصد هزینه انتقالات نظامیان امریکایی در افغانستان را تشکیل میدهد.

در این گزارش آمده است، نیروهای امریکایی و ناتو به منظور انتقال مواد  مورد ضرورت شان از یک منطقه به منطقه دیگر افغانستان کمپنی های امنیتی خصوصی را در بدل پول مامور کرده که این کمپنی ها به خاطر در امان بودن از حملات مخالفان دولت به انان رشوه می پردازند.

این گزارش که حاصل یک سال تحقیق خوانده شده نشان میدهد، بیش از ۱۰۰  کمپنی امنیتی خصوصی غیر راجستر شده که حدود ۷۰ هزار مسلح دارند در سرتاسر افغانستان فعالیت میکنند.

این کمیته مجلس سنای امریکا گفته است از جمله پول اختصاص داده شده برای انتقالات مواد تدارکاتی ۲۰۰ پایگاه نیروهای خارجی در افغانستان، حدود ۲ عشاریه یک بیلیون دالر رشوه داده می شود.

همچنان این گزارش می افزاید، این کمپنی های فرعی خصوصی امنیتی عموماٌ توسط رهبران تنظیم ها، زورمداران، قوماندان ها و رهبران ملیشه ها، کسانیکه  در مبارزه علیه حکومت مرکزی افغانستان برای بدست آوردن قدرت و صلاحیت تلاش دارند، رهبری می شوند.

در این گزارش آمده است، رهبران این کمپنی ها درپی تضعیف حکومت مرکزی افغانستان هستند، چیزی که امریکا تلاش دارد آنرا بسازد که این خود نوعی جنگ با  امریکا می باشد.

موضوع اساسی که در این تحقیق به دست آمده این است که نظامیان امریکایی به خاطر انتقال اموال شان در سراسر افغانستان به این کمپنی ها پول می پردازند تا خود شانرا حفط کنند ولی این کمپنی ها دوباره پول را به مخالفان مسلح دولت افغانستان میدهند تا  وضعیت را به نفع خود نگهدارند.

همچنان اشاره شده که اگر امریکا افغانستان را ترک کند رهبران این کمپنی های خصوصی به فعالیت شان ادامه داده و به حیث افراد مطرح سیاسی، اقتصادی و افراد قدرتمند نظامی بروز خواهند کرد.

در این  گزارش بدون ذکر زمان آمده که یک بار نیروهای امریکایی دادن پول را به این کمپنی ها متوقف کردند ولی کاروان نظامیان امریکایی توسط افراد کمپنی های امنیتی مورد حمله قرار گرفته اند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد