خبرهای داخلی

294
۱۲ جدی ۱۳۹۷
نویسنده: اسحاق اکرمی

نگرانی از افزایش زنان معتاد به مواد مخدر در بامیان


فعالان مدنی بامیان از افزایش شمار معتادان و مخصوصآ زنان در ولسوالی ورس ولایت بامیان اظهار نگرانی می کنند.
عبدال دانشیار یکی از فعالین مدنی به کلید گفت که بیش از یک هزار ۷۰۰ نفر در ولسوالی ورس معتاد اند که ۲۰ درصد آنان را زنان تشکیل میدهند.
فاطمه نایل یکی از فعالین حقوق زن در ولسوالی ورس می گوید که شماری بیشتراین زنان از سوی شوهران شان به مواد مخدرمعتاد شده اند.
در عین حال، معتادان مرد در این ولایت مدعی اند که آنان مواد مخدر را از دوکان ها به صورت آزاد خریداری می کنند و شماری از نیروهای امنیتی با قاچاقبران مواد مخدر دست دارند. آنان هم چنان از حکومت می خواهند که جلو خرید و فروش مواد مخدر را در این ولسوالی بگیرند.
اما ناصر ورسی قوماندان امنیه ولسوالی ورس، دست داشتن نیروهای امنیتی را در قاچاق مواد مخدر رد نموده و می افزاید که نیروهای امنیتی، هفت تن قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر نموده وبه ارگانهای عدلی و قضائی معرفی کرده است.
این نگرانی ها در حالی مطرح می گردد که شماری از زنان در روستاهای پژندور، لیگان، زیر کوه لیگان، شیوقل و سرسنگ ولسوالی ورس بامیان به مواد مخدر رو آروده اند.
گفتنی است که آمار تازۀ افراد معتاد در بامیان به دسترس نیست؛ اما بر اساس آمار چند سال قبل بیش از ۵۰ هزار معتاد در این ولایت وجود دارد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد