غرب

205
۱۵ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

نگرانی از ادامه روند اخراج مهاجرین افغان از ایران

کلید * پانزدهم حوت ۱۳۸۸

خبرهای رسیده از ولایت جنوب غربی نیمروز حاکی از آن است که در جریان ۲۴ ساعت گذشته بیش از یکهزار تن از مهاجرین افغان بصورت اجباری از کشور ایران رد مرز شدند.

با این وجود این روند باعث نگرانی مقامات محلی ولایت نیمروز و مسؤلین ریاست عودت مهاجرین آن ولایت شده است.

سمونوال عبدالجبار پردلی قوماندان امنیه ولایت نیمروز میگوید، ۸۰۰ تن از افراد رد مرز شده را مردان و بیش از ۲۵۰ تن دیگر را زنان و کودکان تشکیل میدهند.

وی افزود ارگانهای دولتی و خارجی تاکنون کمکهایی را در این عرصه انجام داده اند ولی این اقدام نسبت به تعداد مهاجرین اخراج شده اندک است.

آقای پردلی می افزاید، اگر این روند همچنان ادامه یابد مشکلات زیادی در این عرصه بوجود خواهد آمد.

به گفته مسؤلین ریاست عودت مهاجرین ولایت نیمروزدر جریان دو هفته اخیر حداقل ۵۰۰۰ تن از مهاجرین افغان از کشور ایران رد مرز شدند.

حاجی امان الله سلطانی رئیس عودت مهاجرین ولایت نیمروز گفته بود که اسناد قانونی برخی افغانهای رد مرز شده نیز ازسوی نیروهای انتظامی ایران گرفته و یا هم پاره شده است.

وی از عدم هماهنگی کشور ایران در مورد طرح اخراج مهاجرین افغان با مقامات محلی ولایت نیمروز انتقاد کرد و خواستار متوقف شدن مؤقتی این طرح شد.

این در حالیست که مسؤلین کنسولگری کشور ایران مقیم هرات هر گونه پاره نمودن اسناد قانونی مهاجرین افغان را رد نموده گفته اند آنان تنها اقدام به اخراج مهاجرینی میکنند که فاقد اسناد قانونی هستند.

مقامات کشور ایران مدعی هستند که در حال حاضر بیش از دو میلیون مهاجر افغان در آن کشور بسر میبرند که اکثریت شان فاقد اسناد قانونی میباشند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد