جنوب

48
۲۸ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

نگرانی ازافزایش خانواده های بی جاشده در نیمروز

کلید * بیست و هفتم دلو ۱۳۸۸

به دنبال آنچه سنگین ترین عملیات نیروهای بین المللی به رهبری نیروهای اردوی ملی در افغانستان ظرف ۹ سال  گذشته در ولایت هلمند خوانده می شود گزارش ها از افزایش روز افزون ساکنین مناطق مارجه و دیگر ولسوالی های هلمند به لشکرگاه مرکز این ولایت و ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز حکایت دارند.

مقامات محل گفته اند تا حال حدود ۵ صد خانواده بخاطر حفظ جان خویش از ولایت هلمند به ولسوالی خاشرود پناه آورده اند.

شماری از این افراد که در حال حاضر در مربوطات خاشرود نیمروز بسر میبرند میگویند یک روز پیش از شروع عملیات نظامی نیروهای بین المللی افغان و ناتو، از منطقه سیستانی هلمند به ولسوالی خاشرود آمدند.

این افراد تنها توانستند از صحنه جنگ خود را نجات دهند و در حال حاضر شدیدا به پوشاک و مواد غذایی نیاز دارند.

برخی بیجاشده گان میگویند، آنان در حال حاضر در چهار دیواری های بدون سقف بسر میبرند و از این رو با مشکلات زیادی روبرو هستند.

هاشم نورزایی ولسوال خاشرود نیمروز گفته است، با اینکه تاکنون کمکی به این افراد صورت نگرفته ولی تلاش میشود همه افرادیکه از هلمند به خاشرود منتقل شدند در اداره مهاجرین آن ولسوالی ثبت شوند.

غلام دستگیر آزاد والی نیمروز نیز میگوید، تاکنون شماری از مؤسسه های داخلی و خارجی کمکهایی از قبیل غذا، ادویه و پوشاک در نظر گرفتند که قرار است از فردا به نیازمندان توزیع شود.

مقامات محلی در نیمروز عدم هماهنگی مقامات مسؤل در ولایت هلمند را یکی از عوامل عمده بروز این چالش عنوان میکنند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد