صحت

127
۱ حوت ۱۳۸۸

نگراني از وجود افراد معتاد در میان نیروهای امنيتي


مقامات پوليس در ولايت هرات مي گويند برنامه  اي را روي دست دارند كه افراد معتاد را از صفوف پوليس ملي جدا نموده و در عوض، پوليس اين ولايت را با فنون مسلكي و امكانات عصري مجهز نمايند.

سمنوال “نورخان نيكزاد” مسوول دفتر مطبوعاتي قومانداني امنيهء ولايت هرات، با بيان اين مطلب افزود: “پوليس اتحاديهء اروپا برنامه هاي آموزشي را براي پوليس هرات روي دست گرفته است، كه بعد از تطبيق و تكميل اين پروژه، پوليس مي تواند موفقيت هاي بيشتري را نصيب گردد و در برنامه ها و فعاليت هايش، موفق و مسلكي عمل نمايد.”

اظهارات اين مقامات مبني بر تصفيهء پوليس از آلوده شدن بيشتر به مواد مخدر؛ درحالي مطرح ميگردد كه باشندگان هرات، مدعي اند در حال حاضر، اكثراً افراد معتاد به مواد مخدر، جذب قطعات پوليس گرديده اند و اين افراد در راستاي تامين امنيت، مشغول انجام وظيفه مي باشند.

“غلام صديق” باشندهء شهر هرات؛ يكي از عوامل موثر ناامني ها، اختطاف ها و سرقت هاي مسلحانه را دست داشتن همچو افراد مي داند، كه با استفاده از يونيفورم پوليس، هويت پوليس ملي را در جامعه خدشه دار مي سازند.

 وي معتقد است تا زماني كه موجوديت اين افراد، از صفوف پوليس تصفيه نگردد، هيچگاه شاهد پيشرفت كاري و و روابط نيكوي مردم با پوليس نبوده و از همين رو، اعتماد مردم به پوليس نيز همچنان شكسته خواهد ماند.

سلب اعتماد مردم

در همين حال، عده يي نيز معتقداند كه وجود اين افراد در صفوف پوليس ملي، مي تواند حيثيت قواي امنيتي را در جامعه زير سوال ببرد. به گفتهء همين باشندگان؛ درحال حاضر، اكثريت افراد پوليس با اصول و قواعد اكادميك كه لازم  يك پوليس مسلكي مي باشد، آشنايي  نداشته و از ارزش هاي لازم بر خوردار نمي باشند.  

درعين حال سخنگوي قومانداني امنيهء هرات مي گويد برنامهء پاكسازي افراد معتاد از صفوف پوليس ملي، ، تا حدي عملي شده و اين پروسه، همچنان به كمك اتحاديهء اروپا جريان دارد و روند تست و آزمايش بالاي افراد مشكوك، انجام مي پذيرد.

نگراني باشندگان هرات، از موجوديت افراد ملوث به مواد مخدر در قطعات امنيتي؛ درحالي مطرح ميگردد كه گفته ميشود حضور اين افراد دراين قطعات، موجب بروز برخي مشكلات نيز گرديده است.

 به باور اين شهروندان، موجوديت وافر مواد مخدر در ولايت هرات و ترافيك آن، بخارج از كشور نيز از دلايل موثر اعتياد اين سربازان تلقي مي گردد.

در همينحال، برخي از اگاهان در هرات مي گويند با اين همه مصارف جامعهء جهاني بالاي قواي امنيتي كشور، هنوز پوليس ملي، ظرفيت لازم كدري و مسلكي را نيافته است.

محمد رفيق شهير رئيس شوراي متخصصان هرات، به اين باور است كه پوليس در ولايت هرات، نياز به آموزش و اصلاحات جدي دارد و وجود افراد  غيرمسلكي و آلوده به مواد مخدر، باعث شده كه پوليس هر از گاهي مرتكب نقض قانون گردد.

عامل ناامني

موصوف عقيده دارد كه توظيف افراد بومي و محلي درين قطعات، روي وضعيت امنيتي تاثيرگذار بوده است. نامبرده به موضوع درگيري هاي ذات البيني و يا تيراندازي قواي امنيتي بالاي همقطاران شان، اشاره نموده مي گويد كه عدم آموزش درست و تربيهء سالم، باعث چنين واقعاتي مي گردد؛ چنانكه در تازه ترين مورد، يك ساتنمن پوليس ملي، با سلاح دست داشته اش در حومهء شهر هرات، يك آمر پوليس را كشت و سه تن ديگر از همقطاران خود را زخمي كرد.

انچه در اكثر مواقع، مقامات امنيتي آنرا دليل بروز اينگونه حوادث مي دانند، موجوديت افراد معتاد و ناسالم در صفوف قواي امنيتي افغان ميباشد.

اين مقامات مي گويند هرگاه مردم، فرزندان سالم و باسواد خود را براي خدمت به وطن به صفوف اردو و يا پوليس ملي اعزام نمايند، با اينگونه موارد مواجه نخواهند شد.

با آنكه با به وجودآوردن تغييرات گسترده در سطح قومانداني هرات، وضعيت امنيتي كاملاً تغييركرده، مگر با آنهم هرازگاهي، چنين حادثاتي مي تواند نگراني هاي عمده اي را براي شهروندان به بار آورد و گراف ناامني هارا دراين ولايت، بالا ببرد.

نگراني از موجوديت افراد معتاد در قطعات پوليس هرات؛ درحالي مطرح مي گرددكه ولايت هرات در غرب كشور، ميزبان مراكز تعليمي چون اكادمي پوليس و مركز تعليمي ادرسكن است كه در هر نوبت، صدها تن از افراد تعليم ديده را فارغ نموده و به جامعه تقديم مي كند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد