کابل

73
۲۷ حوت ۱۳۸۸

نگراني از اعزام کودکان افغان برای کار به اروپا


کلید * بیست و هفتم حوت ۱۳۸۸

صندوق کودکان سازمان ملل متحد يونيسف بيم آن دارد که گسترش درگيريها در افغانستان در چارچوب راهبرد جديد مبارزه علیه طالبان خانواده‌هاي بيشتري را در اين کشور وادار کند فرزندانشان را براي کار غيرقانوني به اروپا بفرستند.

دانيل تول مدير يونيسف در جنوب آسيا گفته است، يونيسف در سال ۲۰۰۹ شاهد افزايش بسيار زياد شمار کودکان افغان تبار بود که به تنهايي بويژه به اروپا آمده بودند.

مدير يونيسف در جنوب آسيا گفت: اين افراد خردسال بدون همراه، به عللي که مهمترين آنها علل اقتصادي بود به انگليس و ناروی آمدند.

تول گفت: وقتي خانواده ها متزلزل مي ‌شوند و راهي براي زندگي ندارند تلاش مي‌کنند با راههاي بيش از پيش نااميد کننده امرار معاش کنند.

تول که در سفر خود به افغانستان با حامد کرزي ديدار داشته افزوده است: تلاشهاي پيشگيرانه براي از بين بردن اين پديده که امروز بروز مي‌کند و دولت افغانستان بسيار بسيار نگران آن است ضروري است.

ناتو و اردوی کشور در چارچوب راهبرد جديد امريکا به منظور گسترش مبارزه علیه طالبان سيزدهم فبروری عملياتي را موسوم به مشترک در ولایت هلمند آغاز کردند که گسترده‌ترين عمليات تهاجمي ناتو از زمان سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ به شمار مي‌رود.

این درحالیستکه نيروهاي بين المللي پيش بيني کرده‌اند در ولایت قندهار در همسايگي هلمند که از ديگر مراکز فعاليت طالبان به شمار مي‌رود نيز عملیات مشابهی راه اندازی شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد