و سایر گزارش ها

1191
۲۲ دلو ۱۳۹۳

نوزدهمین نشست مشترک روی نهایی شدن مذاکرات پروژه تاپی امروز برگزار می شود


نوزدهمین نشست مشترک روی نهایی شدن مذاکرات پروژه تاپی امروز با حضور نمايندگان افغانستان، پاكستان، هند و تركمنستان در اسلام آباد پایتخت برگزار مي شود.
مسوولان وزارت معادن و پترولیم می گویند: تیمی از هیات رهبری وزارت معادن به ریاست داوودشاه صبا، وزیر معادن در نشست امروز شرکت می کند.
رفیع صدیقی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می گوید: بر اساس قرار داد پروژه تاپی، گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال مي يابد.
وي مي افزايد: در اين نشست پيرامون قبولی در پرنسیب شرکت توتال فرانسوی كه  برنده داوطلبی شده، بحث خواهد شد.
مذاکرات روی این پروژه از سال ۲۰۰۲ آغاز شده و فردای نهایی خواهد شد.
تاکنون چهار توافقنامه مختلف میان کشورهای ذیدخل در مورد چگونگی تطبیق این پروژه، عقد شده است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد