کابل

95
۲۴ جوزا ۱۳۹۳

نورستانی: نیروهای امنیتی در امور رای دهی مداخله نکنند


رئیس کمسیون مستقل انتخابات پس از انداختن اولین رای به صندوق، پروسه رای دهی را آغاز کرده و خطاب به نیروهای امنیتی اظهار داشت: در امور رای دهی مداخله نکنید.
یوسف نورستانی، رئیس کمسیون مستقل انتخابات پس از آغاز پروسه رای دهی در یک کنفرانس گفت: پیام من به مردم افغانستان و آنانی که واجد شرایط رای دهی هستند، این است که باید به پای صندوق های رای دهی رفته و ثابت کنند که مردم افغانستان با وجود مشکلات امنیتی، سرنوشت شان را خودشان رقم می زنند.
وی تاکید کرد: در نتیجه اشتراک گسترده مردم یک رئیس جمهور منتخب برای اولین بار قدرت را به رئیس جمهور دیگر منتقل خواهد کرد.
آقای نورستانی بار دیگر از مردم خواست تا مثل دور اول ریاست جمهوری، در انتخابات دور دوم نیز شرکت کنند و رای شان را استعمال نمایند.
خبرنگاران کلید گزارش می دهند که مردم به طور گسترده در حال رفتن به مراکز رای دهی هستند تا آرای شان را به صندوق اندازند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد