محیط زیست

200
۲۳ جدی ۱۳۸۸
نویسنده:

!نهال شانی و حفاظت از آن

هر ساله در سطح كشور در ماه حوت نهال شاني آغاز ميشود و صدها هزار نهال مثمر و غير مثمر از سوي وزارت زراعت و موسسات خصوصي در گوشه و كنار كشور غرص میشود.

میزان قابل توجهی از مساحت سر سبز کشور ظرف سال های گذشته در نتیجه خشكسالي و استفاده از جنگلات در جریان جنگ از بين رفته و درختان و بته ها در سراسر كشور یا دیگر وجود ندارند و اگر هم کمی باقی مانده اند خشك شدند.

كاشناسان محيط زيست بويژه اداره ملي حفاظت از محيط زيست ميگويند، هوای شهرهاي بزرگ كشور به نسبت ازدياد گازها مضر در هوا آلوده شده و شديدا صحت مردم را تهديد ميكند. آنها به اين عقيده اند، تنها با غرص نهال و رشد درختان و بته ها ميتوان از ميزان آلوده گي هوا در سراسر كشور جلوگيري کرد.

مسئله نهال شانی ظرف سالهای گذشته از مسایلی بوده که درزمان مشخصی از سوی برخی مسوولین در کشورانجام می شود ولی موضوع مهمی که هیچ گاه به آن توجه نشده آب یاری و مراقبت از آنهاست زیرا اکثر نهال هایی که ظرف سالهای گذشته در مراسم های پر هزینه ای که از سوی مسوولین دولتی کاشته شده پس از حدود یک ماه خشک شده اند زیرا هیچ  مراقبتی از آنها صورت گرفته است.

با این حال  هم اکنون نیز هزاران جریب از جنگلات بسیاری ولایت های کشور به صورت غیر قانونی تخریب و چوب های آن به فروش می رسند. به گفته وزیر زراعت ظرف ۵ سال گذشته باید ۸ میلیارد دالر برای بازسازی و حمایت بخش زراعت در کشور هزینه شود که ۴ میلیارد دالر آن تنها باید در بخش آبیاری زمین های زراعتی از طریق بندها و احیای محیط سرسبز هزینه شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد