داغترین-خبر

۹ اسد ۱۳۹۸
نویسنده: فرشته هاشمی

نهاد های ناظر: مردم نسبت به برگزاری انتخابات بی باوراند


نهاد های ناظر برانتخابات با ابراز نگرانی از بی باوری مردم بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می گویند عدم موجودیت یک اجماع سیاسی و عدم همکاری جامعه جهانی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مردم را نسبت به برگزاری انتخابات بی باور ساخته است.

آنان از حکومت و جامعه جهانی می خواهند در این مورد به مردم توضیح بدهند تا مردم از برگزاری انتخابات اطمینان حاصل کنند.

یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) امروز (چهارشنبه، ۹ اسد) در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت در کنار آنکه مبارزات انتخاباتی به گونه سرد به پیش میرود مردم نسبت به  برگزاری انتخابات بی باور شده اند.

رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه هم چنان می افزاید:« هر چه زودتر باید یک اجماع سیاسی شکل گرفته و برای مردم و نهاد های ناظر اطمینان داده شود تا انتخابات به وقت معین ان برگزار خواهد شد.»

رشید با نگرانی از مقرری های تازه دردفتر های ولایتی کمیسیون های انتخاباتی می گوید که انتخاب کارمندان ولایتی سلیقه یی بوده و کمیسون باید در این موضوع توجه جدی کند تا تجربه انتخابات گذشته یک بار دیگر تکرار نشود.

وی یک بار دیگر خواهان شفافیت در کارکردهای کمیسون های انتخاباتی و نهاد های بین المللی شد.

اما محمد رفیع رفیق صدیقی رئیس کمیته رسانه های کمیسون مستقل انتخابات می گوید:« کمیسون انتخابات متعهد بر برگزاری انتخابات قابل قبول، مطابق قانون و به وقت معین آن می باشد.»

به گفته او، حکومت باید نسبت به انتخابات برخورد مسئولانه داشته باشد و فضای اعتماد را میان مردم ایجاد کند.

نگرانی از بی باوری مردم نسبت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در حالی ابراز می شود که قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۶ میزان برگزار گردد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد