خبرهای داخلی

285
۲۶ دلو ۱۳۹۵
نویسنده: محمد عارف نوری

نهادهای عدلی و قضایی در غزنی افراد مجرم را آزاد می سازند

نماینده گان مردم در شورای ولایتی و بزرگانی قومی ولایت غزنی می گویند : نهادهای عدلی و قضایی دراین ولایت، افراد مجرم را دربدل رشوه از زندان ها رها می کنند و دوسیه های برخی مجرمان را از ریاست سارنوالی اسیناف نیز مفقود شده اند.
خالقداد اکبری، ریس شورای ولایتی غزنی می گوید:” متخلفین و مجرمین که هر از گاهی دست به جنایت زده و زندگی آرام را از مردم می گیرند، اما بنا بر دلایلی مختلف از سارنوالی و محاکم غزنی برائت حاصل نموده و آزادانه دست به جنایات می زنند.”
به گفتۀ اکبری اگر حکومت مرکزی به خصوص ستره محکمه و لوی سارنوالی کشور به اصلاحات جدی در نهادهای عدلی و قضایی غزنی نپردازد، اعتماد مردم بالای این ادارت به صفر کاهش خواهد یافت و حاکمیت حکومت نیز زیر پرسش خواهد رفت.
از سوی هم خلیل الله هوتک ریس شورای عالی صلح در غزنی نیز با انتقاد از کارکرد نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت می گوید که بیشتردوسیه ها در ریاست سارنوالی استیناف مفقود و یاهم به نفع مجرمان دست کاری میشوند.
او می افزاید:” جرایم از سارنوالی دزدی میشوند،به این معنا که دوسیه ها در برابر پول و رشوه نادرست و غیر واقعی ترتیب میشوند، بعد وقتی دوسیه به محکمه می آید قضات حیران میمانند که چیزی را که شنیده بودند و چیزیکه در دوسیه درج شده زمین تا آسمان فرق داره و نمیتوانند حکم واقعی مطابق به جنایت مجرمین را صادر کنند.”
این در حالیست که رهبری قومندانی امنیه غزنی نیز از کار کرد ریاست سارنوالی این ولایت رضایت ندارد.
مل پاسوال امین الله امرخیل قومندان امنیه غزنی به کلید می گوید: بیشتر اوقات مجرمان را که پولیس با اسناد و شواهد دستگیر کرده، اما سارنوالی آنهارا بنابر دلایل نامعلوم دوباره آزاد ساخته است که این عمل سبب پایین آمدن انگیزه پولیس و دلسردی آنان در امر مبارزه با جرایم و مجرمین می شود.
امرخیل تصرح می کند:” چندی قبل ۵ تن از افراد خیزش مردمی را که دخیل در سرقت و با ج گیری از مردم بودند به همکاری مردم دستگیر کردیم اما پس از یک شبانه روز دوباره رها شدند و کسانیکه در گرفتاری شان با ما کمک کرده بودند را حتا اخطار دادند، خواست ما از سارنوالی و سایر ار گانهای عدلی و قضای این است که یک مجرم را پولیس در شرایط نابه سامان امروزی خیلی با مشکلات دستگیر میکنند و نباید بدون تطبیق قانونو بالایشان آزاد شوند.”
با این حال، سکندر حیدری ریس محکمه استیناف غزنی می گوید: بدون موجودیت و دریافت شکایت رسمی ، وجود فساد در نهادهای عدلی و قضایی را نم یتواند رد یا تائید کند.
نیاز محمد نیکیاد ریس سارنوالی استناف غزنی نیز ضمن رد اتهامات وارده به این ریاست در پاسخ به وجود فساد، دست کاری دوسیه ها و سایر موارد در سارنوالی غزنی می گوید:” برخی افراد و اشخاص که خواستهای شخصی شان در سارنوالی بر آورده نشود دست به اتهامات علیه ما میزنند مه بطر کلی وجود فساد و دست کاری در دوسیه های مجرمین را در سارنوالی غزنی رد میکنیم و خواست مه از وکلای شورای ولایتی و متنفذین این است که در امر تطبیق قانون بالای مجرمین با ما همکار شوند.”
گفتنیست که پیش از این نیز بارها از وجود فساد و عدم تامین عدالت بر مجرمین درغزنی، نهادهای عدلی و قضایی این ولایت مورد انتقادات شدید مردم و برخی مقام های حکومتی قرار گرفته اند وگفته میشود که به همین دلیل بسیاری از مردم جهت حل قضایای شان به محاکم مخالفان مسلح دولت مراجعه می کنند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد