عکس روز

542
۲۴ ثور ۱۳۹۷
نویسنده: عکس از عزیز عزیزیار  عکاس کلیدگروپ

نمایی از دریا و خانه های مسکونی در قسمت غرب شهر کابل

عکس از عزیز عزیزیار، عکاس کلیدگروپ

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد