عکس

۱۹ ثور ۱۳۹۸
عکاس: نیلوفر نیک‌پور

نمایشگاه مهر و آشتی


این نمایشگاه از طرف عده‌ی از جوانان بخاطر تقویت و ترویج مهر، میان اعضای خانواده و افراد جامعه در کابل برگزار گردید.

در این نمایشگاه تابلوهای نقاشی به نمایش گذاشته شد که هرکدام پیام آور صلح بود و بخش دگر این برنامه ارج گذاشتن به کودکان بی سرپرست بود که گلهای تازه را بدرقه راه شان کردند و با فرستادن پوقانه های هوایی به آسمان پایتخت، لبخند را به این کودکان و دگر اشتراک کنندگان هدیه دادند. در اخیر سرکس و موسیقی نیز قسمت دیگراین برنامه بود که به آن جذابیت بیشتر بخشید .

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد