عکس

644
۲ سرطان ۱۳۹۸
عکاس: نیلوفر نیک‌پور

نقش های ماندگار


تاریخچه‌ی تاتو در افغانستان بر می گردد به زمان های خیلی دور،زمانه های که زنان قریه ها  خال هایی را با رنگ های سبز و آبی در پیشانی و زنخ شان توسط سوزن نقش می کردند، اما امروزه به عنوان یک پدیده نو به صورت مدرن با وسایل پیشرفته، وارد جامعه سنتی افغانستان شده است .

آهو شهیدی دختر ۲۶ ساله افغانستانی از جمله بانوانی است که هفت ماه می شود به این کار مصروف است. او می گوید که علاقه مندی به تاتو میان پسران و دختران روبه افزایش است.

تاتو یا خالکوبی باوجود این که مخالفین زیادی دارد، اما دختران و پسران جوان در کابل علاقمند استند که نقش های متفاوتی را در قسمت های مختلف بدن شان خال کوبی کنند مثل اژدها , قلب, پروانه و یا هم نام های کسانی را که دوست شان دارند.این جوانان تاتو را به عنوان یک مد و زینت پذیرفته اند .

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد