صلح و مصالحه ملی

۱ قوس ۱۳۹۶

نقش رسانه ها در تأمین صلح

با توجه به این که نقش رسانه ها در جهت دهی افکار عمومی مؤثر ثابت شده است، کلیدگروپ طی نشستی با خبرنگاران و فعالان مدنی، نقش رسانه های همگانی را روی تأمین صلح در کشور مورد ارزیابی قرار داده است. شرکت کنندگان این نشست، وسایل ارتباط جمعی و رسانه یی را تأثیرگذارترین وسایل در زندگی جمعی و فردی توصیف کردند. به گفته آن ها، انعکاس حقایق به گونه بی طرفانه، نشر و پخش اخبار مثبت و سازنده، تولید برنامه های مفید و متنوع اجتماعی،

تفریحی و فرهنگی در رسانه ها، زمینه ساز صلح و تشویق همگان به آشتی ملی است. عبدالحمید صفوت، استاد فاکولته ژورنالیزم در پوهنتون بلخ، می گوید که رسانه های داخلی نقش ارزنده در برقراری صلح در کشور دارند. صفوت به این باور است که یکی از برنامه های مهم سازمان ملل متحد هم این است که رسانه ها مصروف ترویج فرهنگ صلح دوستی و نفرت از جنگ باشند. به گفته او، نتایج سال در ۲۰تحقیقی را که سازمان یونسکو در مدت کشورهای مختلف انجام داد،

به این نکته اشاره دارد که رسانه ها به دلیل این که تکنالوژی ارتباط جمعی در اختیار دارند و کار شبکه یی انجام می دهند، به سادگی و با هزینه کم توانایی این را دارند که برای تأمین صلح و ثبات جهانی کار کنند.

با این حال، شماری از شرکت کنندگان این نشست از عدم همکاری دولت با خبرنگارانی که برای آوردن صلح کار می کنند و سانسورهای نامرئی در رسانه ها
انتقاد کردند. سیدعلی رهرو، یک تن از فعالان مدنی بلخ، گفت که درست است که دولت همیشه بر لزوم احترام به آزادی رسانه ها تأکید کرده است اما در بیشتر رسانه ها سانسورهای نامرئی وجود دارد و آن چه که در جامعه اتفاق می افتد به ندرت در رسانه ها منعکس می شود. رهرو می گوید که دولت هم با خبرنگارانی که در عرصه آوردن صلح در کشور کار می کنند و حتا جان خود را به خطر می اندازند، هیچ گونه همکاری نکرده و به قضایای قتل خبرنگاران نیز تا هنوز رسیدگی نکرده است.

در شرایط کنونی، اولین خبر در بولتن های خبری رسانه های داخلی مربوط به رویدادهای امنیتی – نظامی است و در این رسانه ها بهترین نوع خبر هم خبر جنگی پنداشته می شود. اما شرکت کنندگان این نشست بر به کارگیری ژورنالیزم صلح توسط رسانه های داخلی تأکید کردند. آن ها می گویند که ژورنالیزم صلح آن گونه که باید در رسانه های داخلی جایگاهی ندارد. این ژورنالیزم در پوهنتون ها هم تدریس نمی شود.

در اخیر این نشست، این موارد؛ انعکاس حقایق توسط رسانه ها، استفاده از “ژورنالیزم صلح” در رسانه ها، رعایت اصل صداقت در پخش خبرها و انعکاس واقعیت های زندگی تمام مردم، اقوام و فرهنگ ها، برای تأثیرگذاری مثبت رسانه ها در پروسه ملی صلح پیشنهاد شد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد