خبرهای داخلی

224
۲۰ حوت ۱۳۹۵
نویسنده: فخرالدین قاری زاده

نظامیان امریکایی برای تامین ثبات در افغانستان افزایش خواهد یافت

مقام های نظامی امریکا تاکید می کنند که، برای درهم شکستن بن بست موجود در افغانستان به نیرو های بیشتر نظامی امریکایی نیاز است .
جنرال جوزف ووتل، قوماندان قوماندانی مرکزی نیرو های امریکایی می گوید: اعزام نیروی بیشتر به افغانستان روند مشوره دهی و همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان  را موثر تر خواهد ساخت.
او، احتمال افزایش نظامیان امریکایی در افغانستان را تایید کرده و به کمیتۀ خدمات نظامی مجلس سنای کشور اش گفته است که،  آنان در پیوند به این موضوع با جنرال جمیز ماتس وزیر دفاع و  جنرال نیکولسن قوماندان عمومی نیروهای امریکایی وناتو در افغانستان روی انکشاف یک ستراتیژی کار می کنند.
با این حال،مارک تونر، سرپرست سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده نیز از بازنگری پالیسی واشنگتن در قبال افغانستان خبر داد. او دیروز به خبرنگاران گفت که، رکس تیلرسون وزیر خارجه کشور اش  در صحبتی تلیفونی که  طی چند روز اخیر با رئیس جمهور و رئیس اجراییۀ افغانستان داشت از ادامه حمایت امریکا از حکومت وحدت ملی اطمینان داد
به گفتۀ او؛ همکاری  امریکا  برای تقویت نیرو های امنیتی افغان نهایت ضروریست تا ظرفیت این نیروها  را برای ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان افزایش دهد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد