خبرهای داخلی

156
۱۲ حمل ۱۳۹۸
نویسنده: محمد اسحاق اکرمی

نخستین جشنواره ورزش های محلی در ولسوالی شیبر بامیان برگزار شد


اولین جشنواره ورزش های محلی( بازی های محلی) در ولسوالی شیبر ولایت بامیان، با اشتراک بیش از ۱۰۰ ورزشکار از نقاط مختلف این ولسوالی برگزار گردید.
مقامات محلی ولسوالی شیبر هدف از برگزاری این جشنواره را، احیاء دوباره ورزش های محلی مانند ریسمان کشی، پهلوانی، سنگ اندازی و دوش عنوان نموده و می گویند که بسیاری بازی های محلی در بین مردم به فراموشی سپرده شده است.
عظیم فرید ولسوال شیبربه کلید گفت که اداره ولسوالی با همکاری مردم می خواهد که رسم و رواج عنعنوی و بازی های محلی را دوباره در میان مردم ترویج نمایند
در این برنامه فرهنگی و ورزشی صد ها تن از دهقانان، باغداران، باشنده های محل، ورزشکاران و مقامات حکومتی شرکت کرده بودند که در حدود ۱۰۰ ورزشکار در رشته های مختلف باهم به رقابت پرداختند.
شرکت کننده ها با نواختن دمبوره، کف زدن، پهلوانی، دوش، والیبال و سنگ اندازی استقبال نموده و سال ۱۳۹۸ خورشیدی را یک سال صلح و با دستاورد پیشبینی می نمایند.
گفتنی است که بازی های محلی مانند شیخ بازی، تشله بازی، توپ دنده و غورسی نیز در گذشته ها در بین مردم مناطق مرکزی مروج بوده است؛ اما اکثریت این بازی های محلی به فراموشی سپرده شده است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد