فوتبال

866
۱۵ حوت ۱۳۸۸

نتایج رقابت های فوتسال در هرات


کلید * پانزدهم حوت ۱۳۸۸

در ادامه رقابت هاي فوتسال روز جمعه ۱۴حوت ۹ ديدار ديگر نيز در جمنازيوم شهيد ميرويس صادق پيگيري گرديد كه در پايان بازي ها نتايج زير بدست آمد.

اميد جوان ۴ اميد ۵

صحت عامه ۱ ياران ۲

آريانا ۴ نواهي ۵

استقامت ۱ اماني۴

افغان۲ اتفاق۴

متحد۷ آمو۷

استقلال۶ كابل بانك۵

ميوند۴ هدف۲

اميد جوان ۳ خراسان ۲

احمد قدير جويا مسول فدراسيون فوتبال ولايت هرات به راديو كليد گفت: از سلسله رقابت هاي فوتسال قرار است فردا يكشنبه تيم هاي صحت عامه و آزادگان، آريانا و كوهستان، استقامت و پامير باهم روبه روشوند.

قابل ياد آوريست مسابقات فوتسال بين ۲۴ تيم از ليگ برتر در ۴ گروه  ۶ تيمي روزهاي يكشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه در جمنازيوم شهيد ميرويس صادق برگزار خواهند شد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد