داغترین-خبر

۷ اسد ۱۳۹۸
نویسنده: فرشته هاشمی

نامزدان انتخاباتی: هزینه تعین شده برای کمپاین انتخاباتی گزاف است

هرچند کمیسون مستقل انتخابات ۴۴۰ میلیون افغانی را سقف هزینه مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تعیین نموده است؛ اما شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گویند که این مقدار گزاف بوده و تمام کاندیدا ها نمی توانند این پول را تهیه و به مصرف برسانند.

نورالرحمان لیوال نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز (دوشنبه، ۷ اسد) با ابراز نگرانی از زیاد بودن مصارف مبارزات انتخاباتی می گوید،مصارفی که برای کارزار های انتخاباتی تعیین شده گزاف است و زمینه رقابت شفاف میان نامزدان را از بین می برد.

در همین حال شماری از تحلیل گران امور اقتصادی می گویند که مصارف مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری در کشور به شکل افراطی می باشد که تاثیرات منفی را در جامعه به بار می آورد.

ذبیح الله احمدزی تحلیلگراموراقتصادی می گوید: «در حالیکه اقتصاد کشوردر حالت خوبی نمی باشد مصارف بسیار گزاف از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری یک چالش نگران کننده است.»

به گفته او، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می توانند از مصارف گزاف جلوگیری کرده و مقداری از این پول را در بخش های دیگر که بر مردم تاثیر گذار باشد استفاده کنند.

اما کمیسون مستقل انتخابات می گوید که مقدار تعیین شده برای مبارزات انتخاباتی دقیق و واقعی بوده وبا در نظرداشت تمام جوانب و سه هزار مرکزرای دهی و ناظرین نامزدان تعیین شده است.

ذبیح الله سادات یکی ازاعضای تیم مطبوعاتی کمیسون مستقل انتخابات می گوید:« ۴۴۰ میلیون افغانی برای کارزار های انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری  به این هدف تعیین شده تا از نقض قانون جلوگیری شده و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بتوانند پیام خود رابه مردم برسانند.»

این در حالیست که روند کارزارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۶ اسد اغاز شده وتا ۴۸ ساعت قبل از انتخابات ادامه خواهد داشت.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد