کابل

81
۱۵ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

ناتو، خواستار تقویت حضور نظامی چک در افغانستان

کلید * پانزدهم حوت ۱۳۸۸

کابينه جمهوري چک ماه گذشته تصميم گرفت ۵۵ نيروي تعليم دهنده و پشتيباني براي تقويت  چهارصد  نظامي اش در افغانستان اعزام کند ولی پارلمان اين کشور که در ان چپگراهاي مخالفِ هر گونه افزايش حضور جمهوري چک در افغانستان، حاکميت را در اختيار دارند بايد اين طرح را تصويب کند.

با این وجود سر منشي ناتو ديروز جمعه از جمهوري چک خواست طرح برنامه ريزي شده تقويت نيروهايش را در افغانستان اجرا کند.

پیش از این يان فيشر صدرعظم جمهوري چک اعلام کرده بود، وي در اوضاع سياسي سختي قرار دارد.

فيشر تاکيد کرد موضوع پنهاني وجود ندارد، سه ماه ديگر در جمهوري چک انتخابات سراسري برگزار مي شود و اين موضوع يک مسئله سياسي دشوار است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد