کریکت

465
۸ سرطان ۱۳۸۹

میدان ورزشی کریکت در کابل بازسازی و مدرنیزه می شود


قرار است ميدان فعلي كريكت دركابل با همكاري USAID  به مصرف مجموعي یک میلیون و دوصد هزار دالر بازسازي شود.

اين ميدان پس از بازسازي مي تواند، حدود ۱۵ هزار تماشاچي را درخود جاي دهد.

فريد هوتك مسوول رسانه هاي كريكت بورد مي گويد، اگر افغانستان بتواند سه ميدان كريكت مطابق با معيارهاي جهاني احداث كند، توانایي ميزباني مسابقات بين المللي را نیز پيداخواهد کرد.

او مي افزايد، در اين ميدان مكان آموزشي كريكت به هدف رشد اين ورزش در كشور ساخته مي شود.

به گفته آقاي هوتك چندي پيش نيز مقامات كريكت بورد، بهره برداری از ميداني را از بوديجه اين اداره افتتاح کردند كه ۱۵ تا ۲۰ هزار تماشاچي مي توانند همزمان مسابقات را تماشا نمايند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد