خبرهای داخلی

391
۲۳ ثور ۱۳۹۶
نویسنده: فخرالدین قاری زاده

میان افغانستان، پاکستان و امریکا نشست سه جانبه برگزار گردید

درنشست سه جانبۀ جنرالان افغانستان، پاکستان وامریکا در مورد  شیوۀ مبارزه علیه گروه داعش و برخی موضوعات امنیتی صحبت شده است.
در خبرنامۀ که از سوی دفتر روابط عامۀ اردوی پاکستان پخش شد آمده است که، این نشست دیروز در قوماندانی مرکزی اردوی این کشور در شهر روالپندی برگزار شده بود.
در این نشست سه جانبه، جنرال حبیب، قوماندان اوپراسیون وزارت دفاع افغانستان، جنرال کرستوفر یک مقام ارشد نظامی امریکا و جنرال ساحر شمشاد نماینده وزارت دفاع پاکستان اشتراک داشتند.
در خبرنامۀ اردوی پاکستان آمده که، اشتراک کنندگان این نشست بر اقدامات جدی علیه داعش تاکید کردند.
منبع تاکید دارد که پس از این نشست سه جانبه، مقام های نظامی افغانستان و پاکستان نیز در یک نشست دو جانبه دیگر پیرواموان مسایل امنیتی صحبت کردند.
براساس اطلاعات ارایه شده، در این نشست دو جانبه، افغانستان و پاکستان برای افزایش ارتباطات به توفق دست یافته اند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد