خبرهای داخلی

۴ میزان ۱۳۹۸
نویسنده: فرشته هاشمی

مقامات امنیتی از تامین امنیت انتخابات به مردم اطمینان داد

مقام های امنیتی ولایت کابل از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات اطمینان داده و می گویند که برای تامین امنیت انتخابات تدابیر مشترک از سوی نیروهای امنیتی اتخاذ شده است.

آنان از مردم می خواهند تا با اشتراک فعال شان در انتخابات سهم بگیرند.

راز محمد اوریاخیل قومندان گارنیزیون کابل، امروز (پنجشنبه، ۴ میزان) طی کنفرانس مطبوعاتی پیرامون آمادگی های برگزاری انتخابات گفت که تمام مراکز رای دهی از سوی نیرو های امنیتی تامین امنیت شده است و مردم می توانند با اطمینان کامل به این مراکز بروند.

در همین حال یعقوب حیدری والی کابل از مردم خواست تا در انتخابات سهم فعال داشته وبا اطمینان رای بدهند.

ازسوی هم وحید الله ترون رئیس دفتر ولایتی  کمیسون انتخابات درکابل گفت که تمام آمادگی های تخنیکی و عملیاتی برای برگزاری انتخابات تکمیل شده و آنان آماده برگزاری یک انتخابات شفاف هستند.

با این همه انیسه امیری کمیشنر کمیسون شکایات انتخاباتی از تمام جوانب ذیدخل در انتخابات می خواهد تا بی طرفی خود را حفظ کنند .

وی به مردم اطمینان می دهد که به تمام تخلف ها و مشکل ها در روز انتخابات با حفظ بی طرفی رسیدگی خواهند کرد.

مقام های امنیتی در حالی ازتامین امنیت انتخابات اطمینان می دهند که نهاد های ناظر بر انتخابات نگران تامین امنیت انتخابات اند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد